Instruccions per a exercir el dret de desistiment

Derecho de desistimiento

Té dret a des istir d’aquest contracte en un t ermini de 14 d ies sense nec essitat de justificació si no ha fet ús del servei en absolut.
Si en contractar el servei, l’usuari utilitza el mateix, perdrà el dret de desistiment automàticament i no tindrà dret a devolució.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies des del dia de la celebració del contracte.
Per a exercir el dret de desistiment, ha d’informar-nos (Mobilitat Urbana Sostenible SL, Carrer Manyà, Pol. Empresarial Tàctica, Paterna, València – info@mibisivalencia.es – 662 36 01 85 – 96 111 15 75) de la seua decisió de retirar-se d’aquest contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Pots usar l’adjunt model de formulari de desistiment, però no és obligatori.
Per a complir amb el termini de desistiment, és suficient que envie la seua comunicació relativa al seu exercici del dret de desistiment abans que finalitze el termini de desistiment.

Efectos de desistimiento

Si es retira d’aquest contracte, li reembossarem tots els pagaments rebuts de vosté, sense indeguda demora i, en qualsevol cas, a tot tardar 14 dies a partir del dia en què se’ns informa sobre la seua decisió de desistir d’aquest contracte. Realitzarem aquest reembossament utilitzant els mateixos mitjans de pagament que va usar per a la transacció inicial, llevat que haja acordat expressament el contrari; en qualsevol esdeveniment, no incorrerà en cap tarifa com a resultat d’aquest reembossament. Si va sollicitar el reembossament exercint el dret de desistiment després d’haver realitzat ús del servei, no tindrà dret a reembossament ni desistiment del contracte.

Descarregue açí un model de formulari de cancelació

Soci oficial: